Privacy Verklaring en Cookiegebruik

Welke gegevens slaat mijn website op, waarom en hoe lang bewaar ik die

Salon Mireille, gevestigd aan: Beets 64 te BEETS is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Salon Mireille
Beets 64
1475 JE BEETS

06 – 12 364 365
salonmireille@ziggo.nl


Mireille Langendijk Jansen is verantwoordelijke voor degegevensbescherming op deze website. Zij is te bereiken via salonmireille@ziggo.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Centre Estetica verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt via het formulier op deze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website heeft niet de intentie bijzonde of gevoelige gegevens te verzamelen over websitebezoekers.
Ook heb ik niet de intentie informatie te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming toch gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via salonmireille@ziggo.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (uw vraag te beantwoorden of een afspraak met u te maken op uw verzoek)

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens  tussen zit. Ik  gebruikt dergelijke systemen of programma’s niet

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Naam en mailadres verstrekt via het contactformulier op de website bewaar ik tot ik contact met u opgenomen heb. Daarna worden deze gegevens verwijderd tenzij verdere emailcorrespondentie volgt.
Emailcorrespondentie bewaar ik niet langer dan twee jaar.
Google analytics gegevens bewaar ik 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verstrek nooit gegegens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Ik gebruik alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Meer over het specifieke cookiegebruik op onze website vind u op de cookiechecker.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Centre Estetica en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar salonmireille@ziggo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Centre Estetica wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig.
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@centreestetica.nl. Centre Estetica heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewal
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk
    DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen

Gebruik van beelden op de website
Ik gebruik foto’s op onze website waarop enkele personen herkenbaar in beeld zouden kunnen zijn. 
Waar mogelijk heb ik contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen.
Staat u op een van deze foto en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven hebt of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met salonmireille@ziggo.nl zodat ik de foto zo snel mogelijk kanverwijderen.

Fotomateriaal is aangeleverd door Mireille Langendijk-Jansen of aangekocht via Shutterstock (stockfoto)

Reacties die op mijn website zijn gepubliceerd.
Op mijn website geef ik recensies van klanten weer. Deze recensies zijn overgenomen van reacties die ik ontvangen heb op mijn Google pagina en zijn ook daar openbaar te zien.
Staat er een reactie van u en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven hebt of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met salonmireille@ziggo.nl zodat wij de foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

Verwerkerssovereekomst
Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met teKiek! webdesign te Oudehaske
Er zijn geen overige verwerkers aan deze website gekoppeld.

Disclaimer

 

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Schoonheidssalon Mireille spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze website. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens op de website voorkomen of mocht de informatie niet meer aktueel zijn, dan aanvaardt noch Salon Mirelle (Mireille Langendijk-Jansen), noch de maker van de website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en/of schade hierdoor.

© Niets uit deze website mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van Mireille Langendijk-Jansen